Czym zajmuje się blacharz samochodowy?

Pojazdy samochodowe wymagają naprawdę różnego rodzaju napraw. Oczywiście, najczęściej dokonywane naprawy to te mechaniczne, ale wszystko zależy od okoliczności i potrzeb danej chwili. Czasem w wyniku stłuczki czy wręcz wypadku auto wymaga nie tylko naprawy mechanicznej, ale także lakierniczej oraz blacharskiej. Każda z tych napraw jest zupełnie inna od pozostałych, wymaga innego rodzaju wiedzy czy umiejętności, ale każdy z fachowców zajmujących się daną specjalizacją musi – w niektórych sytuacjach - umieć współpracować z pozostałymi. Dzisiaj chcemy bliżej przyjrzeć się pracy blacharza samochodowego. Na czym ona polega, jakich wymaga umiejętności i czym ogólnie się charakteryzuje? Przeanalizujmy zatem ten temat.

Czym jest blacharstwo samochodowe?

Aby dobrze zrozumieć czym zajmuje się blacharz samochodowy, trzeba zacząć od podstaw, czyli wyjaśnienia tego czym w ogóle jest blacharstwo. Według definicji jest to dział rzemiosła obejmujący wytwarzanie i naprawę przedmiotów z blachy. Gdybyśmy chcieli odnieść to bezpośrednio do napraw samochodowych, to moglibyśmy powiedzieć, że blacharstwo samochodowe to umiejętność naprawy, wytworzenia oraz dopasowania blacharskich elementów nadwozia w taki sposób, aby nadwozie pojazdu doprowadzić do stanu jak najbardziej zbliżonego do oryginału. Istotne jest więc to, aby pojazd po naprawie blacharskiej spełniał wszelkie kryteria i wymogi bezpieczeństwa, jakie musiał spełnić podczas jego produkcji. W wypadku samochodów, obecnie większość wymian fragmentów blacharskich opiera się na wykorzystaniu gotowych, oryginalnych elementów nadwozia albo ich zamienników, wyprodukowanych zgodnie z wymaganiami podawanymi przez producenta. Niemniej blacharstwo – na co zresztą wskazuje podana przez nas definicja – zajmuje się także wytwarzaniem czy też dorabianiem konkretnych elementów nadwozia od podstaw. Często zabieg taki stosowany jest podczas naprawiania czy renowacji pojazdów zabytkowych, do których różnego rodzaju elementy nie są już produkowane.

Rola blacharza samochodowego

Wiemy już czym jest ogólnie rozumiane blacharstwo oraz czym cechuje się blacharstwo samochodowe. Jaka jest jednak rola blacharza samochodowego w tym zawodzie? Pytanie może wydawać się dziwne, jednak warto zaznaczyć, że blacharzem samochodowym nie zostaje się z przypadku i trzeba posiadać odpowiednie umiejętności oraz zdolności. Ale zacznijmy od tego czym blacharz samochodowy się zajmuje. Biorąc pod uwagę to, czym jest wspomniane już przez nas blacharstwo, możemy powiedzieć, że główne zadanie blacharza samochodowego to:

  • przygotowywanie różnych pojazdów do wszelkich napraw nadwozia;
  • praca z wykorzystaniem dostępnych urządzeń pomiarowych i naprawczych;
  • obróbka ręczna i mechaniczna blach;
  • konserwacja antykorozyjna nadwozia i usuwanie rdzy;
  • dobra współpraca z mechanikiem i lakiernikiem.

Widać zatem chyba dość wyraźnie, że blacharz samochodowy musi dobrze orientować się w dokumentacji, a także instrukcji obsługi różnych pojazdów. Bowiem to właśnie na ich podstawie musi potrafić wybrać odpowiednie materiały, które następnie użyje podczas naprawy nadwozia pojazdu. Kolejna sprawa to fakt, że blacharz musi posiadać umiejętność oceny stanu blach w samochodzie, między innymi rozróżniać, które są uszkodzone albo też skorodowane w stopniu wymagającym naprawy, a które z nich nie nadają się do eksploatacji i trzeba je po prosu wymienić. Do tego, musi umieć obsługiwać oraz używać narzędzia zarówno ręczne jak i mechaniczne. Za ich pomocą wykonuje on prace takie jak przycinanie, kształtowanie, łączenie i montowanie elementów wykonanych głównie z blachy. Jednak w dobie obecnej blacharz musi też radzić sobie z wieloma częściami, które wykonane są z tworzyw sztucznych.

Wspomnieliśmy także o współpracy blacharza samochodowego z lakiernikiem czy mechanikiem. To ważna sprawa, ponieważ często to właśnie od pracy blacharza zależy między innymi to, jak przygotowany będzie samochód lub jego elementy do malowania lub napraw mechanicznych.